UCDDR
Instituut voor Constitutioneel Recht
Tiensestraat 40 - bus 3441
3000 Leuven
België
  Publicaties

  Een volledig overzicht van publicaties per auteur vindt u terug in de rubriek medewerkers.

  Hieronder is enkel een selectie van de publicaties opgenomen vanaf 2007. Zoveel mogelijk publicaties worden in full text aangeboden. Het gebruik ervan is toegestaan, mits bronvermelding.

  De weergegeven meningen zijn van de auteur(s) persoonlijk en niet noodzakelijk ook die van het Universitair Centrum.


  2017


  2016


  2015


  2014

  9781107058309.jpg


  2013


  2012  2011


  2010
  • Jogchum Vrielink, Paul Lemmens en Stephan Parmentier, Academic Freedom as a Fundamental Right, Leuven, League of European Research Universities, 2010, 28 p.
  • Stefan Sottiaux, “Grondwetsconforme interpretatie. Garantie voor of aantasting van de scheiding der machten?” in Andre Alen en Stefan Sottiaux (eds.), Leuvense staatsrechtelijke standpunten 2, Brugge, die Keure, 2010, 40p.
  • Annelies D'Espallier, "Bespreking arrest Riad en Idiab (24 januari 2008)", in Wouter Vandenhole en PaulLemmens, Kroniek EHRM, RW 2010-11 afl. 1, 39.
  • Jogchum Vrielink, Van haat gesproken? Een rechtsantropologisch onderzoek naar de bestrijding van rasgerelateerde uitingsdelicten in België, Antwerpen, Maklu, 2010, 770 + xxii p.
  • Andre Alen en Stefan Sottiaux (eds.), Leuvense staatsrechtelijke standpunten 2, Brugge, die Keure, 2010, 300p.
  • Annelies D'Espallier, “Tolkuren voor dove en slechthorende leerlingen", NJW 2010, afl. 228, 606-610.taaleisen_cover.jpg
  • Stefan Sottiaux, “Parlementaire Immuniteit en de uitingsvrijheid van parlementsleden in de Belgische Grondwet”, in R. Nehmelman (ed.), Parlementaire immuniteit vanuit een Europese context bezien, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2010, 49-67.
  • Stefan Sottiaux, “Recente evoluties in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof”, in X., Recht in Beweging, 17de VRG-Alumnidag 2010, Antwerpen, Maklu, 2010, 75-90.
  • Christian Bayart, Stefan Sottiaux en Sebastien Vandrooghenbroeck (eds.), Actuele topics discriminatierecht, Actualités du droit de la lutte contre la discrimination, Brugge, die Keure, 2010, 400p.
  • Eva Brems en Jogchum Vrielink, Menselijke waardigheid in de Nederlandse Grondwet? Voorstudie ten behoeve van de Staatscommissie Grondwet, Alphen aan de Rijn, Kluwer, 2010, 72 p.
  • Dirk Voorhoof en Jogchum Vrielink, “Muziek, voetbal en machtsmisbruik”, De Morgen, 9 juli 2010, 15.

  2009


  2008  2007